Strzelce Op., ul. Kozielska 71A, kier. A4, K-Kożle

Kod reklamy: FOST-0167

Miasto: Strzelce Opolskie
Rozmiar: 5,20 x 2,50
Rodzaj reklamy: billboard dwustronny
Rodzaj materiału: Baner
Status reklamy: zajętapowrót do reklam